Fortune Fish & Gourmet

$6.99/lb. Avg. 4lb .
$8.99/lb. Avg. 2lb .

Sardines, Whole

Avg. 2 lbs, Refreshed
$8.99/lb. Avg. 2lb .
$13.99/lb. Avg. 2.5lb .
$14.99/lb. Avg. 0.88lb .
$14.99/lb. Avg. 1.5lb .
$14.99/lb. Avg. 1.5lb .
$14.99/lb. Avg. 1.5lb .
$14.99/lb. Avg. 1.5lb .
$14.99/lb. Avg. 1lb .
$15.99/lb. Avg. 1.5lb .
$15.99/lb. Avg. 1.5lb .
$16.99/lb. Avg. 0.63lb .
$16.99/lb. Avg. 0.88lb .

Dover Sole, Fillets

Avg. 1 lbs (8 fillets per lb), Fresh
$16.99/lb. Avg. 1lb .
$18.99/lb. Avg. 1.5lb .
$24.99/lb. Avg. 1.5lb .
$24.99/lb. Avg. 2lb .
$26.99/lb. Avg. 1.5lb .
$26.99/lb. Avg. 1.5lb .

Michigan Yellow Perch, Fillets

Avg. 2 lbs (8 fillets per lb), Frozen
$28.99/lb. Avg. 2lb .
$28.99/lb. Avg. 1.5lb .
$28.99/lb. Avg. 1.5lb .
$28.99/lb. Avg. 1.5lb .
$32.99/lb. Avg. 1.5lb .

Scallops, Large

Avg. 1 lb (Avg. 10 per lb), Fresh
$38.99/lb. Avg. 1lb .
$72.99/lb. Avg. 2lb .